Om oss

Foreningen favner hele kjeden: Råvareleverandører, maskinleverandører, gummiprodusenter, leverandører av gummiprodukter, kunder av produktene som tilvirkes og forskningsmiljøer. Med gode kontakter i det norske gummimiljøet tror vi at hver enkelt vil lære mer, selge mer og utvikle nye og gode produkter. Sammen kan vi gjøre oss mer synlig og sørge for at Norge blir synlig i det globale ”gummiperspektivet”.

NGF – Norges Gummitekniske Forening
The Norwegian Institution of Rubber Technology
Norges Gummitekniske Forening, NGF, har som formål å fremme den vitenskaplige, tekniske og økonomiske utviklingen i gummiindustrien i Norge, samt arbeide for utvikling av et godt, kollegialt samarbeid.

NGF ble stiftet 1. desember 1953. NGF har et godt utviklet internasjonalt og spesielt nordisk samarbeid gjennom at gummiforeningene i Norden har dannet en overbygningen NGTR. NGTR består av lederne i de nordiske foreningene som alternerer på ledervervet.

Internasjonal tilknytning
NGF er representert i de fleste internasjonale fora for gummiindustrien, bl.a. i IRCO, som arrangerer de årlige IRC-konferansene. I Norden har de nasjonale foreningene svært god kontakt og en felles overbygning NGTR arrangerer jevnlig nordiske gummikonferanser, NRC.

Styre og sekretariat
NGF har ikke lønnet personale og følgelig heller ikke noe fast sekretariat. Foreningen drives fullt ut av de tillitsvalgte. Ønsker noen kontakt med NGF, kan man benytte seg av de enkelte styremedlemmer, primært leder eller sekretær. Den valgte sekretæren har normalt ”sekretariatet” for foreningen.