Medlemskap

Årsmøte og fagdager

Vi arrangerer jevnlig fagmøter ute i bedriftene der våre medlemmer jobber.

  • Årsmøtet holdes normalt på vårparten og samtidig arrangeres også en fagdag med foredrag, en hyggelig middag og hotellovernatting.
  • Høstmøtet er en annen, fast post på programmet og dette arrangeres normalt ute hos en av våre medlemsbedrifter, gjerne med omvisning i tillegg til foredrag fra ulike bransjefolk.

Alle medlemmer får tilgang til presentasjoner fra disse møtene under eget, passordbeskyttet område her på NGFs websider.
Vi har også en gruppe på LinkedIn for diskusjoner og utveksling av informasjon mellom medlemmene.

Støtte til arrangementsdeltakelse

Alle medlemmer kan søke om støtte for deltakelse på konferanser, kurs eller andre relevante arrangementer. Søknader behandles fortløpende av NGF-styret. Som motytelse for eventuell støtte vil vi gjerne ha noe faglig input fra arrangementet på en av våre fagdager.

Studenter

Vi vil gjerne knytte til oss studenter innen relevante fagfelt og kan derfor tilby gode ordninger for reise og opphold dersom vi kommer frem til et tema som kan egne seg for innlegg på disse faglige samlingene.

Priser, medlemskap

  • Individuelt medlemskap: kr. 500,- per år
  • Studenter og pensjonister: gratis medlemskap

Den norske gummiindustrien består av forholdsvis få bedrifter, men likevel er det stor oppslutning om NGF, med mange, svært engasjerte medlemmer. Organisasjonen bygger på personlig medlemskap, og enhver person som har tilknytning til gummiindustrien kan opptas i foreningen. Andre typer medlemmer; som produksjonsbedrifter, handels- og andre firmaer eller organisasjoner med tilknytning til gummiindustrien, kan søke om assosiert medlemskap.

På fagmøtene treffer du folk fra eksempelvis følgende bedrifter og organisasjoner:

Aker Solutions | Alexandra Torgersen Engineering AS | Bergen Plastics Rubber Solutions AS | Benestad Solutions AS | Betech AS | CondAlign ASDensiq AS | DNV AS | DYC Industri AS | Eqiunor ASA | Erteco Rubber & Plastics AB | IMCD Norway AS | Interwell Technology AS | James Walker Norge AS | Kongsberg Ferrotech AS | NorMec as | NORNER AS | Norsk Gummi AS | Norwegian Seals AS | NTNU, Engineering Design and Materials | Otto Olsen AS | PU Consulting AB | Pyrolyse Nor AS | RADO Gummi GmbH | Rygg Gummi AS | ROGE AS | Rubberstyle AS | Rub-Tech A/S | Seal Engineering AS | Seal Weld Pro | SINTEF Industri | Spesial Teknikk AS | TechnipFMC Kongsberg AS | Tess AS | Vipo AS | Waldec Norge ASTrelleborg Sealing Solutions Norway AS

Internasjonal tilknytning

NGF er representert i de fleste internasjonale fora for gummiindustrien, bl.a. i IRCO, som arrangerer de årlige IRC-konferansene. I Norden har de nasjonale foreningene svært god kontakt og en felles overbygning NGTR arrangerer jevnlig nordiske gummikonferanser, Nordic Rubber Conference.

Vil du bli medlem?

Send oss en mail med din kontaktinformasjon og info om arbeidssted og - status. (F. eks. arbeidsgiver, student, pensjonist) eller fyll ut skjema her