Medlemskap

Aktiv medlemsmasse

Den norske gummiindustrien består av forholdsvis få bedrifter, men likevel er det stor oppslutning om NGF, med mange, svært engasjerte medlemmer. Organisasjonen bygger på personlig medlemskap, og enhver person som har tilknytning til gummiindustrien kan opptas i foreningen. Andre typer medlemmer; som produksjonsbedrifter, handels- og andre firmaer eller organisasjoner med tilknytning til gummiindustrien, kan søke om assosiert medlemskap.

Det individuelle medlemskapet i NGF koster 500 kroner per år. Den lave kontingenten til tross; det gis rabatter til studenter og pensjonister. Årsmøtet holdes normalt i november, der det foruten valg av styre også arrangeres et medlemsmøte med faglig tilsnitt.

Benytt skjema under eller ta direkte kontakt for innmelding

Send innmelding: