Medlemskap

Aktiv medlemsmasse

Den norske gummiindustrien består av forholdsvis få bedrifter, men likevel er det stor oppslutning om NGF, med mange, svært engasjerte medlemmer. Organisasjonen bygger på personlig medlemskap, og enhver person som har tilknytning til gummiindustrien kan opptas i foreningen. Andre typer medlemmer; som produksjonsbedrifter, handels- og andre firmaer eller organisasjoner med tilknytning til gummiindustrien, kan søke om assosiert medlemskap. Det individuelle medlemskapet i NGF koster 500 kroner per år. (Egne satser for studenter og pensjonister).

Årsmøte med fagdag

Årsmøtet holdes normalt på vårparten og samtidig arrangeres også en fagdag med foredrag og en hyggelig middag.

Vi vil gjerne knytte til oss studenter innen relevante fagfelt og kan derfor tilby gode ordninger for reise og opphold dersom vi kommer frem til et tema som kan egne seg for innlegg på disse faglige samlingene.

Benytt skjema under eller ta direkte kontakt for innmelding

Send innmelding: