Norges Gummitekniske Forening

Norges Gummitekniske Forening (NGF) har som formål å fremme den vitenskapelige, tekniske og økonomiske utviklingen i gummiindustrien i Norge, samt arbeide for utvikling av et godt, kollegialt samarbeid

Med gode kontakter i det norske gummimiljøet tror vi at hver enkelt vil lære mer, selge mer og utvikle nye og gode produkter. En stor del av foreningens virksomhet er derfor knyttet til å skape gode møteplasser der medlemmene kan knytte nettverk og samhandle. Våre medlemmer kommer fra:

  • råvareleverandører
  • maskinleverandører
  • gummiprodusenter
  • leverandører av gummiprodukter
  • kunder av produktene som tilvirkes
  • student- og forskningsmiljøer

Kommende arrangementer

Om oss

Norges Gummitekniske Forening, NGF, har som formål å fremme den vitenskaplige, tekniske og økonomiske utviklingen i gummiindustrien i Norge, samt arbeide for utvikling av et godt, kollegialt samarbeid.

NGF ble stiftet 1. desember 1953. NGF har et godt utviklet internasjonalt og spesielt nordisk samarbeid gjennom at gummiforeningene i Norden har dannet en overbygningen NGTR. NGTR består av lederne i de nordiske foreningene og alternerer på ledervervet.

Styre og sekretariat
NGF har ikke lønnet personale og følgelig heller ikke noe fast sekretariat. Foreningen drives fullt ut av de tillitsvalgte. Ønsker noen kontakt med NGF, kan man benytte seg av de enkelte styremedlemmer, primært leder eller sekretær. Den valgte sekretæren har normalt ”sekretariatet” for foreningen.

Kurs og litteratur

Foreningens historie er også utgitt i bokform. Denne og mer info om kurs kan du finne her

Aktiv medlemsmasse

Den norske gummiindustrien består av forholdsvis få bedrifter, men likevel er det stor oppslutning om NGF, med mange, svært engasjerte medlemmer. Organisasjonen bygger på personlig medlemskap, og enhver person som har tilknytning til gummiindustrien kan opptas i foreningen.

Foreningen har medlemsrepresentasjon fra råvareleverandører, maskinleverandører, gummiprodusenter, leverandører av gummiprodukter, kunder av produktene som tilvirkes og forskningsmiljøer og andre firmaer eller organisasjoner med tilknytning til gummiindustrien. Det individuelle medlemskapet i NGF koster 500 kroner per år. Den lave kontingenten til tross; det gis rabatter til studenter og pensjonister. Årsmøtet holdes normalt i november, der det foruten valg av styre også arrangeres et medlemsmøte med faglig tilsnitt.

Internasjonal tilknytning
NGF er representert i de fleste internasjonale fora for gummiindustrien, bl.a. i IRCO, som arrangerer de årlige IRC-konferansene. I Norden har de nasjonale foreningene svært god kontakt og en felles overbygning NGTR arrangerer jevnlig nordiske gummikonferanser, NRC.