Om NGF/Kontakt

Norges Gummitekniske Forening – NGF

  • NGF ble stiftet 1. desember 1953 og har som formål å fremme den vitenskapelige, tekniske og økonomiske utviklingen i gummiindustrien i Norge, samt arbeide for utvikling av et godt, kollegialt samarbeid.
  • Foreningen favner hele kjeden: Råvareleverandører, maskinleverandører, gummiprodusenter, leverandører av gummiprodukter, kunder av produktene som tilvirkes og forskningsmiljøer. Med gode kontakter i det norske gummimiljøet tror vi at hver enkelt vil lære mer, selge mer og utvikle nye og gode produkter.

Internasjonal tilknytning
NGF er representert i de fleste internasjonale fora for gummiindustrien, bl.a. i IRCO, som arrangerer de årlige IRC-konferansene. I Norden har de nasjonale foreningene svært god kontakt og en felles overbygning, NGTR, som arrangerer jevnlig nordiske gummikonferanser, NRC.

Styre og sekretariat
NGF har ikke lønnet personale og følgelig heller ikke noe fast sekretariat. Foreningen drives fullt ut av de tillitsvalgte. For mer info, kontakt de enkelte styremedlemmer, primært leder eller sekretær.

NGF Vårmøte 2024: leder Grethe Hartviksen takket av Ole Bjørn Rasmussen og Heidi Kjellin som begge gikk ut av styret etter lang og tro tjeneste

Norges Gummitekniske Forenings spennende historie foreligger i bokform. Boken er ført i pennen av Harald Fredriksen. Hvis du ønsker papirutgaven av boken, kontakt NGF – så sender vi den i posten til deg.

Styret i NGF, 2024

Leder

Grethe Hartviksen
Vipo AS
Tlf.: 951 64 492
Send e-post

Kasserer

Thor Jåsund
Rubberstyle AS
Tlf.: 901 15 078
Send e-post

Styremedlem

Corinne Rostaing-Tayard
OneSubsea
Tlf.: 99 89 49 20
Send e-post

Varamedlem

Jarle Lind Nilsen
Otto Olsen AS
Tlf.: kommer
Send e-post

Nestleder

Alexandra Torgersen
Alexandra Torgersen Engineering AS
Tlf.: 905 30 190
Send e-post

Nettredaktør

Håvard Kristoffersen
Seal Engineering AS
Tlf.: 41 44 94 24
Send e-post

Styremedlem

Frank Emil Ekeskog
Norwegian Seals AS
Tlf.: 926 21 463
Send e-post

Sekretær

Ivar Espedal
CondAlign AS
Tlf.: 913 36 268
Send e-post

Styremedlem

Jon Huse
DNV AS
Tlf.: 91 33 07 62
Send e-post

Varamedlem

Ben Alcock
SINTEF Industri
Tlf.: 930 01 869
Send e-post